กันสาดม่านม้วนพับเก็บได้

  • กันสาดม่านม้วนพับเก็บได้ หรือ กันสาดม่านม้วน เป็นกันสาดผ้าใบที่สามารถม้วนขึ้น-ม้วนลง ในลักษณะแนวดิ่ง ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีลักษณะเปิดโล่ง และต้องการปิดเพื่อกันแสงแดดส่องเข้ามาในเวลากลางวัน และกันฝนสาดเข้ามาทำความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของภายใน
  • กันสาดม่านม้วนแนวดิ่ง เป็นกันสาดผ้าใบที่เน้นความประณีต สวยงาม โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน เน้นใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ปลอดสนิม เช่น อลูมิเนียมและสแตนเลส เป็นต้น 
  • กันสาดม่านม้วนพับเก็บได้ชนิดนี้ เหมาะสำหรับประตู หน้าต่าง ระเบียงขนาดเล็ก เช่น ระเบียงคอนโดมิเนียม โรงจอดรถ ศาลาทรงไทย เป็นต้น