เนื่องจากกันสาดส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกอาคารและอยู่ด้านหน้าสุดของร้านค้าและเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับร้านค้า
ทางแมจิคแคนวาสมีบริการสกรีนชื่อ ร้านค้า บริษัท โลโก้ตัวอักษร ลงบนผ้าใบ เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถออกแบบตามต้องการได้